Dydaktyka i zabawy dydaktyczne rodziców z dziećmi

W skład pedagogiki wchodzi wiele gałęzi nauk pedagogicznych. Wśród nich najważniejsza jest dydaktyka. Dziedzina ta zajmuje się procesami uczenia się i nauczania. Metody pracy dydaktycznej najbardziej widoczne są w instytucjach oświatowych, jakimi są szkoły i przedszkola. Lecz także w placówkach wychowawczych typu dom dziecka, czy zakład poprawczy dla nieletnich, również dydaktyka stoi na pierwszym miejscu pośród nauk pedagogicznych.

Dydaktyka dawniej i dziś

W dawnych czasach dydaktykę określano wyłącznie, jako sztukę nauczania. A samo określenie „dydaktyka” pojawiło się w Niemczech dopiero na początku siedemnastego wieku. Natomiast na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku wraz z rozwojem nauk pedagogicznych i wraz z nurtem nowego wychowania, które skupiało się na samym dziecku zmienił się kierunek dydaktyki i od tej pory dydaktykę zaczęto określać jako sztukę nauczania i uczenia się.

sypialnia dziecka

Czy dydaktyka potrzebna jest w domu?

Rodzic, to nie tylko opiekun prawny dziecka i osoba, która ma zapewnić podstawowe warunki bytowe swojemu dziecku. Lecz rodzic, to również wychowawca i pierwszy nauczyciel, czyli najbliższa dziecku osoba, która uczy go właściwego postępowania, jak i uczy podstawowej wiedzy, o bardzo szerokim zakresie. Gdyż niemalże każde dziecko lubi zadawać wiele pytań, które dotyczą miliona tematów i rodzic, jako pierwszy nauczyciel odpowiada na pytania swojego dziecka ucząc go przy tym nowych rzeczy. Dlatego dydaktyka jest bliska nie tylko nauczycielom i wychowawcom, lecz również rodzicom, jak i opiekunom zastępczym w przypadku np. rodziny zastępczej. Dydaktyka wskazuje metody nauczania, aby przebieg uczenia się był jak najbardziej efektywny, czy to w placówce oświatowej, czy też w domu.

Zabawy dydaktyczne z dziećmi

Dziecko spędza w przedszkolu lub w szkole kilka godzin dziennie, przy czym w weekendy, w ferie świąteczne i w ferie zimowe oraz w wakacje nie chodzi do tych placówek oświatowo-wychowawczych. Ogólnie dziecko zdecydowaną większość swojego życia i czasu spędza w domu rodzinnym i to dom rodzinny jest głównym miejscem jego wychowania, a nawet miejscem edukacji. W domu dziecko zdobywa pierwszą wiedzę o otaczającym go świecie, w domu odrabia prace domowe zadane w szkole i powtarza oraz utrwala materiał programowy poznany w szkole. Przy większości tych czynności obecny jest rodzic, który sprawdza, pomaga i pilnuje tego, co robi jego dziecko. Po wypełnieniu zadań domowych i powtórzeniu materiału szkolnego jest czas na rekreację i wspólną zabawę. Czas ten można wykorzystać wspólnie, to znaczy rodzic + dziecko.

Co daje dziecku zabawa z rodzicem?

Wspólne zabawy rodzica z dzieckiem są wspaniałym czasem, który zacieśnia więź, buduje nić porozumienia i utrwala wzajemną sympatię pomiędzy dzieckiem i rodzicem. Ponadto wspólna zabawa jest najlepszą metodą nie tylko wychowawczą, lecz również edukacyjną, gdy dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności od osoby, której ufa, którą kocha i przy której czuje się bezpiecznie.
Przy okazji zabaw z dzieckiem rodzic przekazuje swojemu dziecku wiedzę, o szerokim zasięgu oraz szereg umiejętności, które dziecko przyswaja nie wiadomo kiedy, tak mimo chodem.

Zobacz jak oświetlić pokój dziecka – kilka porad dla rodziców.

Nauka podczas zabawy z bliską osobą jest najlepszą metodą nauczenia i uczenia się. Takie kształcenie w domu przy pomocy przeróżnych środków dydaktycznych jest z wielkim pożytkiem dla dziecka, jak również dla rodzica. Jest czasem, który zarówno przez rodzica, jak i przez dziecko będzie wspominany przez długie lata. Każdy rodzic nie powinien szczędzić czasu swojemu dziecku, gdyż dzieci szybko rosną i okres dziecięcy szybko mija i już nigdy nie powróci. I dlatego należy dobrze wykorzystać ten czas.
Na dziecko wpływa wszystko. Każda sytuacja życiowa kształtuje młodą psychikę i zapełnia ją wiadomościami, umiejętnościami, wzorcami, wartościami, priorytetami. Białe i czyste karty psychiki dziecka chłoną wszystko, aby potem w starszych latach z tej wiedzy, wzorców i umiejętności korzystać.